THỦ TỤC ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT

Đăng bộ sang tên nhà đấtthủ tục pháp lý bắt buộc để các bên thực hiện việc chuyển quyền sử dụng, quyền sở hữu đối với nhà đất mà các bên có yêu cầu.
thời hạn đăng bộ , hồ sơ đăng bộ, THỦ TỤC ĐĂNG BỘ SANG TÊN NHÀ ĐẤT,Đăng bộ sang tên nhà đất,Hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất
Đăng bộ sang tên nhà đất là thủ tục pháp lý bắt buộc!

Hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất

Thủ tục hồ sơ đăng bộ sang tên khi mua bán nhà đất được hướng dẫn tại quy định Điều 85 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Gồm:
– Tờ khai lệ phí trước bạ (02 bản do bên mua ký)
– Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02 bản do bên bán ký. Riêng trường hợp cho tặng 04 bản).
– Hợp đồng công chứng đã lập (01 bản chính)
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
– CMND + Sổ hộ khẩu của cả bên mua và bên bán (01 bản sao có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)
Đối với trường hợp cho tặng, thừa kế phải có giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của người cho và người nhận để được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng bộ sang tên nhà đất

Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND cấp huyện. Đối với các huyện chưa thành lập được văn phòng này, theo quy định thì việc nhận hồ sơ và giải quyết hồ sơ được thực hiện bởi Phòng tài nguyên môi trường thuộc UBND cấp huyện.
Tại cơ quan này, các chuyên viên tiếp nhận kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi biên nhận trao cho người nộp hồ sơ. Nếu chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

Thời gian thực hiện đăng bộ sang tên nhà đất

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời hạn đăng bộ được rút ngắn lại còn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HƯỚNG
Call: 0933.116.216

0 nhận xét: